Παιδικές βιβλιοθήκες

Προωθώντας την ανάγνωση και την δημιοργικότητα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

make - learn - play - relax - share

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ευκαιρίες για να ηγηθούν, να μάθουν και να αναπτυχθούν

© Copyright 2022 Future Library - All Rights Reserved